דבש

honey_main (11K)

בזמן איסוף הדבש נהרגים ביצים, רימות וזחלי דבורים כתוצאה מהריסות תאי השעווה. כדי לאסוף את הדבש משתמשים הכוורנים בארץ במתקן בשם "מדף", שמייצר עשן ל"הרגעת" הדבורים ובמפוח ללחץ אוויר שהודף את הדבורים, שלעתים נפגעות.

אם מצבה של הכוורת אינו תקין לאחר החורף (כגון מיעוט דבורים בה) מחסלים את דבורי הכוורת (נכון לישראל).

כל לקיחה של חומר מן הכוורת, כולל מזון מלכות ופרופוליס, מטרידה את הדבורים בגלל פלישת גורם זר לשטחן, ומקצתן נהרגות בנסותן לעקוץ את הפולש המאיים על הכוורת. לקיחת תוצרתן גורמת לדבורים לעבודה רבה יותר ומקצרת ישירות את חייהן.

מגדלי דבורים כורתים כנף אחת או שתיים של הדבורה המלכה כשזו מוצבת בכוורת חדשה, כדי שלא תעוף מהקן למקום אחר וכדי לסמן אותה. מגיל שנתיים ומעלה מתמעטת כמות ביציה של מלכה וכדי למנוע את יציאתה מהכוורת יחד עם קומץ דבורים אחרות והקמת כוורת חדשה ("התנחלות" בשפה המקצועית) הורג הכוורן את המלכה ומחליף אותה במלכה חדשה.

הטיפוח הבררני של הדבורים להגדלת ייצור כמות הדבש, השונות הגנטית המעטה שביניהן והימצאותן באופן מלאכותי בלהקות גדולות וצפופות גורמים לכך שהן תהיינה פגיעות למחלות ולמזיקים.

בישראל נפוצה מחלת "ריקבון הולד האמריקאי" (American foulbrod). נלחמים במחלה על-ידי השמדת הדבורים החלשות והנגועות ואף על-ידי השמדת כל הכוורת.